Policys avseende avgifter och ledare vid läger och tävling

Trollhättans judoklubb vill i möjligaste mån stötta våra medlemmars deltagande på tävlingar och läger. Det innebär en hög kostnad för klubben men är samtidigt ett av våra viktigaste mål att kunna vara en aktiv, inkluderande och lärande judoklubb. Oavsett ekonomisk förmåga eller talang skall vår policy inkludera alla. All ekonomisk stöttning avseende boenden och ev. resor skall alltid utgöra det billigaste alternativt som bokas av klubben, ej individuellt.  

Prioriterad tävling innebär att styrelsen har beslutat efter förslag från huvudtränaren att tävlingsavgiften betalas av klubben inklusive dubblering. Dock under förutsättning att anmälan är gjord i Smoothcomp före deadline för Early Bird. Om Early Bird inte finns är det deadline för standardavgift som gäller. Anmälan efter det datumet betalas till 100% av den tävlande själv. Klubben godkänner anmälan först efter att bevis på att medlemsavgift och terminsavgift är betald till Trollhättans Judoklubb. Resa, mat och boende betalas av den tävlande själv. Undantaget är max 2 prioriterade utlandstävlingar per termin/judoka. Godkända i vår tävlingskalender där även boendet sponsras ekonomiskt av klubben. Ledare utsedd av klubben skall alltid finnas på prioriterad tävling.

Prioriterat läger innebär att styrelsen har beslutat efter förslag från huvudtränaren att anmälningsavgiften betalas av klubben. I vissa fall sponsrar klubben med del av avgiften. I dessa fall framgår det vilken avgift deltagarna skall betala till klubben. Resa, mat och boende betalas av deltagaren själv. Undantaget är landslaget prioriterade landslagsläger där även boendet betalas av klubben. Ledare utsedd av klubben skall alltid finnas på prioriterad lägerverksamhet.

Icke prioriterat läger och tävling innebär att alla avgifter betalas av deltagaren själv. Ingen formell ledare från klubben deltar. All icke prioriterad verksamhet skall godkännas av huvudtränare eller styrelsen först. Det är i Trollhättans Judoklubbs namn man deltar.

Landslagsaktiviteter. Trollhättans judoklubb har som mål att få våra aktiva in i förbundets olika program. Det kan vara judogymnasiet (RIG), Elitcentrat i Malmö, Utvecklingsgrupper i U18-SEN.  Aktiva på elitnivå har maximalt 4 valbara utlandsaktiviteter per termin/judoka, som stöttas ekonomiskt avseende avgift, (resa*) och boende. Aktiviteter utöver detta skall alltid beslutas och godkännas av huvudtränaren och styrelseordföranden tillsammans. Eventuella prispengar går till föreningen om medlemmen erhållit stöd för tävlingen och fortsatt vill erhålla stöd för sin tävlingsverksamhet.
(* resa är på vissa tävlingar en paketlösning)

Ledare har ansvar för att alla tävlande får stöd och hjälp under tävlingen/läger. En ledare kan vara en förälder eller tränare som har ett utökat ansvar för aktuell tävling/läger. Ledare som har en avgörande roll för att tävlingen/lägret skall fungera kan begära ersättning från klubben avseende rese och boendekostnader. En riktlinje är max 1 ledare per 5 judokas per tävling/läger och är primärt avsett för tävlingar/läger på högre nivå som SM/NM/Utlandstävling/Landslagsläger. Ledare och aktivitet som är aktuell för ersättning ska göras upp med huvudtränare och ordförande i förväg.

Alla ledare skall ha uppvisat och fått godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Ledare är även vårt ansikte utåt för klubben, vi coachar ödmjukt och skapar inga konflikter eller scener på tävlingar oavsett hur rätt eller fel vi upplever det.